Vývoj, současnost a pespektivy Bulharska a jeho postavení v EU

Název práce: Development, present state and prospects of Bulgaria and its position in the European Union
Autor(ka) práce: Vacíková, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis elaborates the character of Bulgarian Republic development over last years in the view of current situation, which is remarkably influenced by the global financial and economic crisis. The core of this thesis is to map the difficult path for Bulgaria's membership in the European Union, its entry into these structures and the subsequent development during the first 3 years of membership. Finally, I review the present position of Bulgaria in the EU and evaluate the overall benefits for Bulgaria joining the European Union and whether the country was able to complete the necessary reforms and deliver on promises, which it made before the accession to the Union.
Klíčová slova: Regular Reports on Bulgaria's progress; EU enlargement; European Union; Bulgaria; Accession negotiations
Název práce: Vývoj, současnost a pespektivy Bulharska a jeho postavení v EU
Autor(ka) práce: Vacíková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce je charakteristikou vývoje Bulharské republiky během posledních let s přihlédnutím k aktuální situaci, která je výrazně ovlivněna světovou finanční a hospodářskou krizí. Jádrem diplomové práce je zmapování nelehké cesty Bulharska za členstvím v Evropské unii, jeho vstup do těchto struktur a následný vývoj během prvních 3 let členství. Závěrem posuzuji současné postavení Bulharska v EU a hodnotím, jak velkým přínosem pro Bulharsko byl vstup do Evropské unie a zda-li se zemi podařilo dokončit potřebné reformy a splnit sliby, ke kterým se zavázala před přijetím do Unie.
Klíčová slova: hodnotící zprávy; Evropská unie; Bulharsko; přístupová jednání; Rozšíření EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2009
Datum podání práce: 30. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21096/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: