-

Thesis title: Reorganizace podniku
Author: Kabrhelová, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Tesařová, Monika
Opponents: Kovaříková, Jiřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce pojednává a možnostech řešení úpadku dlužníka formou reorganizace ? jakožto nového fenoménu českého práva, přijatého zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Reorganizace patří mezi sanační způsob řešení úpadku, které umožňuje ozdravení podniku při zachování jeho provozu. Účetní úprava této problematiky dosud není nikde upravena, a proto se ve třetí části diplomové práce podrobněji zabývám různými způsoby řešení úpadku při reorganizaci. Pro snadnější představu jsou jednotlivé způsoby řešení doplněny o příklady včetně zaúčtování.
Keywords: zajištění věřitelé.; majetková podstata; insolvenční správce; insolvenční zákon; Reorganizace

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 5. 2007
Date of submission: 1. 5. 2007
Date of defense: 14. 5. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/5135/podrobnosti

Files for download

    Last update: