Reorganizace podniku

Název práce: Reorganizace podniku
Autor(ka) práce: Kabrhelová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tesařová, Monika
Oponenti práce: Kovaříková, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává a možnostech řešení úpadku dlužníka formou reorganizace ? jakožto nového fenoménu českého práva, přijatého zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Reorganizace patří mezi sanační způsob řešení úpadku, které umožňuje ozdravení podniku při zachování jeho provozu. Účetní úprava této problematiky dosud není nikde upravena, a proto se ve třetí části diplomové práce podrobněji zabývám různými způsoby řešení úpadku při reorganizaci. Pro snadnější představu jsou jednotlivé způsoby řešení doplněny o příklady včetně zaúčtování.
Klíčová slova: zajištění věřitelé.; majetková podstata; insolvenční správce; insolvenční zákon; Reorganizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: