The valuation of the company Stock Plzeň-Božkov s.r.o

Thesis title: Ocenění podniku společnosti STOCK Plzeň Božkov
Author: Strolený, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mařík, Miloš
Opponents: Goldscheidová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je určit hodnotu při stávajícím využití společnosti Stock Plzeň-Božkov s.r.o k 1.1.2009. Práce je strukturována do pěti částí - finanční analýza, strategická analýza, generátory hodnoty a finanční plán. Ocenění je provedeno metodou DCF entity, přičemž jsou zvoleny 3 varianty budoucího vývoje společnosti (pesimistická, realistická, optimistická).
Keywords: Stock Plzeň-Božkov s.r.o.; ocenění ; DCF entity
Thesis title: The valuation of the company Stock Plzeň-Božkov s.r.o
Author: Strolený, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mařík, Miloš
Opponents: Goldscheidová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to determine the value in use of the company Stock Plzeň-Božkov s.r.o. to 1.1.2009. The thesis consists of 5 parts -- financial analysis, strategic analysis, generators of value and financial plan. The value of the company is determined by the method DCF entity. There are 3 scenarios of future development (pessimistic, realistic, optimistic).
Keywords: business valuation; Stock Plzeň-Božkov s.r.o.; DCF entity

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 12. 2009
Date of submission: 10. 5. 2010
Date of defense: 2. 7. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/23550/podrobnosti

Files for download

    Last update: