Ocenění podniku společnosti STOCK Plzeň Božkov

Název práce: Ocenění podniku společnosti STOCK Plzeň Božkov
Autor(ka) práce: Strolený, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Goldscheidová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je určit hodnotu při stávajícím využití společnosti Stock Plzeň-Božkov s.r.o k 1.1.2009. Práce je strukturována do pěti částí - finanční analýza, strategická analýza, generátory hodnoty a finanční plán. Ocenění je provedeno metodou DCF entity, přičemž jsou zvoleny 3 varianty budoucího vývoje společnosti (pesimistická, realistická, optimistická).
Klíčová slova: Stock Plzeň-Božkov s.r.o.; ocenění ; DCF entity
Název práce: The valuation of the company Stock Plzeň-Božkov s.r.o
Autor(ka) práce: Strolený, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Goldscheidová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to determine the value in use of the company Stock Plzeň-Božkov s.r.o. to 1.1.2009. The thesis consists of 5 parts -- financial analysis, strategic analysis, generators of value and financial plan. The value of the company is determined by the method DCF entity. There are 3 scenarios of future development (pessimistic, realistic, optimistic).
Klíčová slova: business valuation; Stock Plzeň-Božkov s.r.o.; DCF entity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 2. 7. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: