Analysis of entry and exit signals applied for futures trading strategy

Thesis title: Analysis of entry and exit signals applied for futures trading strategy
Author: Vandas, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dvořák, Petr
Opponents: -
Thesis language: English
Abstract:
This bachelor thesis is based on creating a simple speculation strategy applied for futures markets. The first part of this work describes futures contracts, characteristics of subjects who trade with them and risks connected with futures trading. The next parts present entry and exit signals of modelled trading strategy and their effects on the final measured results. The goal of this work is to find out, which part of the process of creating strategies is more important and whether the combination of both ensures better trading results, concerning other important factors.
Keywords: entry and exit signals; strategies of speculation; futures contracts
Thesis title: Analýza vstupních a výstupních signálů aplikovaná na futures trhy
Author: Vandas, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dvořák, Petr
Opponents: -
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem vytváření jednoduché spekulační strategie na futures trzích. První část práce vymezuje futures kontrakty, charakteristiky subjektů, kteří s nimi obchodují a rizika, která s sebou spekulační obchody nesou. V dalších částech práce jsou popsány vstupní a výstupní signály namodelované strategie a jejich efekt na dosažené výsledky testování. Cílem práce je zjistit, která část procesu je pro strategii důležitější a zda kombinací těchto částí lze dosáhnout lepších výsledků. To vše s ohledem na další faktory, které hrají v těchto částech důležitou roli.
Keywords: tvorba spekulační strategie; vstupní a výstupní signály; futures kontrakty

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2010
Date of submission: 30. 1. 2011
Date of defense: 4. 2. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/29193/podrobnosti

Files for download

    Last update: