Analýza vstupních a výstupních signálů aplikovaná na futures trhy

Název práce: Analysis of entry and exit signals applied for futures trading strategy
Autor(ka) práce: Vandas, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis is based on creating a simple speculation strategy applied for futures markets. The first part of this work describes futures contracts, characteristics of subjects who trade with them and risks connected with futures trading. The next parts present entry and exit signals of modelled trading strategy and their effects on the final measured results. The goal of this work is to find out, which part of the process of creating strategies is more important and whether the combination of both ensures better trading results, concerning other important factors.
Klíčová slova: entry and exit signals; strategies of speculation; futures contracts
Název práce: Analýza vstupních a výstupních signálů aplikovaná na futures trhy
Autor(ka) práce: Vandas, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem vytváření jednoduché spekulační strategie na futures trzích. První část práce vymezuje futures kontrakty, charakteristiky subjektů, kteří s nimi obchodují a rizika, která s sebou spekulační obchody nesou. V dalších částech práce jsou popsány vstupní a výstupní signály namodelované strategie a jejich efekt na dosažené výsledky testování. Cílem práce je zjistit, která část procesu je pro strategii důležitější a zda kombinací těchto částí lze dosáhnout lepších výsledků. To vše s ohledem na další faktory, které hrají v těchto částech důležitou roli.
Klíčová slova: tvorba spekulační strategie; vstupní a výstupní signály; futures kontrakty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 1. 2011
Datum obhajoby: 4. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29193/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: