International investment decisions in health care

Thesis title: Mezinárodní investiční rozhodnutí s důrazem na podnikání v oblasti zdravotnictví
Author: Ďurnek, Viktor
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: Česky
Abstract:
Důležitou součástí investičního rozhodnutí je vyjasnění investičních příležitostí. Tato diplomová práce vymezuje a hodnotí investiční příležitosti ve zdravotnictví na základě analýzy stávající situace a trendů na mezinárodním zdravotnickém trhu. K celkovému hodnocení atraktivity odvětví slouží rozbor vybraných subsektorů, vymezení investičních příležitostí a rizika, analýza výnosnosti akcií a informace o stavu a vývoji investic soukromého kapitálu a přímých zahraničních investic ve zdravotnictví. V závěru je zdravotnictví zhodnoceno jako důležitý sektor každé vyspělé ekonomiky, který nabízí významné a rozmanité investiční příležitosti.
Keywords: farmaceutický průmysl; investice; zdravotnictví
Thesis title: International investment decisions in health care
Author: Ďurnek, Viktor
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: Česky
Abstract:
The clarification of investment opportunities is an important part of the investment decision. This thesis identifies and evaluates investment opportunities in the international health care market. The overall attractiveness of the sector is assessed based upon the analysis of selected subsectors, the definition of investment opportunities and risks, the profitability of shares and the flow of the private capital investments and the foreign direct investments in health care. In conclusion, health care is evaluated as an important source of significant and diverse investment opportunities in every developed economy.
Keywords: health care; investment ; pharmaceutical industry

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 5. 2010
Date of submission: 12. 12. 2010
Date of defense: 26. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/26571/podrobnosti

Files for download

    Last update: