Mezinárodní investiční rozhodnutí s důrazem na podnikání v oblasti zdravotnictví

Název práce: Mezinárodní investiční rozhodnutí s důrazem na podnikání v oblasti zdravotnictví
Autor(ka) práce: Ďurnek, Viktor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Důležitou součástí investičního rozhodnutí je vyjasnění investičních příležitostí. Tato diplomová práce vymezuje a hodnotí investiční příležitosti ve zdravotnictví na základě analýzy stávající situace a trendů na mezinárodním zdravotnickém trhu. K celkovému hodnocení atraktivity odvětví slouží rozbor vybraných subsektorů, vymezení investičních příležitostí a rizika, analýza výnosnosti akcií a informace o stavu a vývoji investic soukromého kapitálu a přímých zahraničních investic ve zdravotnictví. V závěru je zdravotnictví zhodnoceno jako důležitý sektor každé vyspělé ekonomiky, který nabízí významné a rozmanité investiční příležitosti.
Klíčová slova: farmaceutický průmysl; investice; zdravotnictví
Název práce: International investment decisions in health care
Autor(ka) práce: Ďurnek, Viktor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The clarification of investment opportunities is an important part of the investment decision. This thesis identifies and evaluates investment opportunities in the international health care market. The overall attractiveness of the sector is assessed based upon the analysis of selected subsectors, the definition of investment opportunities and risks, the profitability of shares and the flow of the private capital investments and the foreign direct investments in health care. In conclusion, health care is evaluated as an important source of significant and diverse investment opportunities in every developed economy.
Klíčová slova: health care; investment ; pharmaceutical industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2010
Datum podání práce: 12. 12. 2010
Datum obhajoby: 26. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26571/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: