Analysis of selected areas of tax administration of the Czech republic

Thesis title: Analysis of selected areas of tax administration of the Czech republic
Author: Ryšavá, Šárka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Láchová, Lenka
Opponents: Dugová, Alena
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this bachelor thesis "Analysis of selected areas of tax administration of the Czech republic" is a descriptive and quantitative analysis of tax administration, its participants and introduction to the upcoming modernization of tax administration. The work is divided into three chapters, the first deals with the participants in the tax proceedings. The second chapter is focused on tax administration. The last chapter summarizes the active steps of modernization and the steps which are currently being prepared.
Keywords: tax procedure; tax administrator; tax administration
Thesis title: Analýza vybraných okruhů činnosti daňové správy ČR
Author: Ryšavá, Šárka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Láchová, Lenka
Opponents: Dugová, Alena
Thesis language: English
Abstract:
Cílem bakalářské práce "Analýza vybraných okruhů činnosti daňové správy ČR" je popisná a kvantitativní analýza daňového řízení, jeho účastníků a seznámení s chystanými modernizacemi v daňové správě. Práce je rozdělena do tří kapitol, první z nich se zabývá účastníky v daňovém řízení. Druhá kapitola je zaměřena na samotné daňové řízení. Poslední kapitola pak shrnuje jak již účinné kroky modernizace, tak ty kroky které jsou zatím připravované.
Keywords: daňové řízení; správce daně; daňová správa

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 10. 2009
Date of submission: 15. 6. 2010
Date of defense: 26. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/23168/podrobnosti

Files for download

    Last update: