Analýza vybraných okruhů činnosti daňové správy ČR

Název práce: Analysis of selected areas of tax administration of the Czech republic
Autor(ka) práce: Ryšavá, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Dugová, Alena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis "Analysis of selected areas of tax administration of the Czech republic" is a descriptive and quantitative analysis of tax administration, its participants and introduction to the upcoming modernization of tax administration. The work is divided into three chapters, the first deals with the participants in the tax proceedings. The second chapter is focused on tax administration. The last chapter summarizes the active steps of modernization and the steps which are currently being prepared.
Klíčová slova: tax procedure; tax administrator; tax administration
Název práce: Analýza vybraných okruhů činnosti daňové správy ČR
Autor(ka) práce: Ryšavá, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Dugová, Alena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce "Analýza vybraných okruhů činnosti daňové správy ČR" je popisná a kvantitativní analýza daňového řízení, jeho účastníků a seznámení s chystanými modernizacemi v daňové správě. Práce je rozdělena do tří kapitol, první z nich se zabývá účastníky v daňovém řízení. Druhá kapitola je zaměřena na samotné daňové řízení. Poslední kapitola pak shrnuje jak již účinné kroky modernizace, tak ty kroky které jsou zatím připravované.
Klíčová slova: daňové řízení; správce daně; daňová správa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2009
Datum podání práce: 15. 6. 2010
Datum obhajoby: 26. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23168/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: