Differences between HTML-5 and HTML-4

Thesis title: Rozdíly HTML-5 oproti HTML-4
Author: Kupka, Jaromír
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Tichý, Vladimír
Opponents: Kosek, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice HTML, konkrétně o rozdílech mezi chystanou verzí HTML-5 oproti v současné době platné verzi HTML 4.01. Práce se dělí na dvě části -- teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části této práce je zjistit aktuální situaci ve vývoji standardu HTML-5 a zároveň popsat nové prvky v HTML 5. Cílem praktické části potom je zjistit, zda a jakým způsobem reagují na nové prvky technologie HTML-5 rozšířené internetové prohlížeče, jejichž autoři přechod na HTML-5 avizují.
Keywords: HTML-5; webové prohlížeče; HTML-4
Thesis title: Differences between HTML-5 and HTML-4
Author: Kupka, Jaromír
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Tichý, Vladimír
Opponents: Kosek, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The Bachelor thesis discusses the problem of HTML, in the concrete it discusses differences between HTML-5, which is getting ready, and HTML 4.01, which is the actual version. The work is separate into two parts -- the theoretical and the practical. The goal of the theoretical part is to find out the actual situation in the development of HTML-5 and to depict the new elements of HTML-5. The goal of practical part is to find out if web browsers are reacting on the new elements of HTML-5 and how do they do it, because web browsers'authors advise the implementation of elements in HTML-5.
Keywords: web browsers; HTML-4; HTML-5

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2010
Date of submission: 10. 12. 2010
Date of defense: 20. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/28037/podrobnosti

Files for download

    Last update: