Rozdíly HTML-5 oproti HTML-4

Název práce: Rozdíly HTML-5 oproti HTML-4
Autor(ka) práce: Kupka, Jaromír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tichý, Vladimír
Oponenti práce: Kosek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice HTML, konkrétně o rozdílech mezi chystanou verzí HTML-5 oproti v současné době platné verzi HTML 4.01. Práce se dělí na dvě části -- teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části této práce je zjistit aktuální situaci ve vývoji standardu HTML-5 a zároveň popsat nové prvky v HTML 5. Cílem praktické části potom je zjistit, zda a jakým způsobem reagují na nové prvky technologie HTML-5 rozšířené internetové prohlížeče, jejichž autoři přechod na HTML-5 avizují.
Klíčová slova: HTML-5; webové prohlížeče; HTML-4
Název práce: Differences between HTML-5 and HTML-4
Autor(ka) práce: Kupka, Jaromír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tichý, Vladimír
Oponenti práce: Kosek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis discusses the problem of HTML, in the concrete it discusses differences between HTML-5, which is getting ready, and HTML 4.01, which is the actual version. The work is separate into two parts -- the theoretical and the practical. The goal of the theoretical part is to find out the actual situation in the development of HTML-5 and to depict the new elements of HTML-5. The goal of practical part is to find out if web browsers are reacting on the new elements of HTML-5 and how do they do it, because web browsers'authors advise the implementation of elements in HTML-5.
Klíčová slova: web browsers; HTML-4; HTML-5

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2010
Datum podání práce: 10. 12. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28037/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: