Developing Countries in the Multilateral Trading System: Prospects of the Doha Round

Thesis title: Rozvojové země v mnohostranném obchodním systému: perspektivy Katarského kola
Author: Obenbergerová, Linda
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hnát, Pavel
Opponents: Stuchlíková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
V souvislosti s procesem globalizace vzrůstá význam mezinárodního obchodu nejen jako nástroje dosažení bohatství, ale také jako cesty k řešení problémů. K tomuto přístupu se přihlásila Světová obchodní organizace (WTO), která si v roce 2001, prostřednictvím nového kola multilaterálních obchodních jednání pod názvem Rozvojová agenda z Dohá (DDA), předsevzala zlepšit podmínky rozvojových zemí pro účast v mnohostranné obchodní soustavě. Ani po devíti letech však DDA nebyla uzavřena a vyvstává tak otázka, zda bude deklarovaný rozvojový aspekt naplněn. Cílem předkládané práce je zhodnotit, jak se zapojení rozvojových zemí do multilaterálního obchodního systému daří a jaký podíl na něm má WTO.
Keywords: liberalizace obchodu; Rozvojová agenda z Dohá; rozvojové země; WTO
Thesis title: Developing Countries in the Multilateral Trading System: Prospects of the Doha Round
Author: Obenbergerová, Linda
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hnát, Pavel
Opponents: Stuchlíková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
In connection with the process of globalization, the importance of international trade increases not only as means of gaining welfare but as a way to solve problems. The World Trade Organization (WTO) claimed this approach in 2001 through a new trade negotiation round, the Doha Development Agenda (DDA). Within DDA the WTO pledged to improve the conditions of participation of the developing countries in the multilateral trading system. Not after nine years of negotiation the round is heading to its conclusion and questions concerning the fulfilment of the development aspect are emerging. The presented thesis aims to evaluate the success of the integration of developing countries into the multilateral trading system and how the WTO contributes to it.
Keywords: trade liberalization; Doha Development Agenda; developing countries; WTO

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 4. 2010
Date of submission: 15. 12. 2010
Date of defense: 20. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/26060/podrobnosti

Files for download

    Last update: