Rozvojové země v mnohostranném obchodním systému: perspektivy Katarského kola

Název práce: Rozvojové země v mnohostranném obchodním systému: perspektivy Katarského kola
Autor(ka) práce: Obenbergerová, Linda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Stuchlíková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V souvislosti s procesem globalizace vzrůstá význam mezinárodního obchodu nejen jako nástroje dosažení bohatství, ale také jako cesty k řešení problémů. K tomuto přístupu se přihlásila Světová obchodní organizace (WTO), která si v roce 2001, prostřednictvím nového kola multilaterálních obchodních jednání pod názvem Rozvojová agenda z Dohá (DDA), předsevzala zlepšit podmínky rozvojových zemí pro účast v mnohostranné obchodní soustavě. Ani po devíti letech však DDA nebyla uzavřena a vyvstává tak otázka, zda bude deklarovaný rozvojový aspekt naplněn. Cílem předkládané práce je zhodnotit, jak se zapojení rozvojových zemí do multilaterálního obchodního systému daří a jaký podíl na něm má WTO.
Klíčová slova: liberalizace obchodu; Rozvojová agenda z Dohá; rozvojové země; WTO
Název práce: Developing Countries in the Multilateral Trading System: Prospects of the Doha Round
Autor(ka) práce: Obenbergerová, Linda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Stuchlíková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In connection with the process of globalization, the importance of international trade increases not only as means of gaining welfare but as a way to solve problems. The World Trade Organization (WTO) claimed this approach in 2001 through a new trade negotiation round, the Doha Development Agenda (DDA). Within DDA the WTO pledged to improve the conditions of participation of the developing countries in the multilateral trading system. Not after nine years of negotiation the round is heading to its conclusion and questions concerning the fulfilment of the development aspect are emerging. The presented thesis aims to evaluate the success of the integration of developing countries into the multilateral trading system and how the WTO contributes to it.
Klíčová slova: trade liberalization; Doha Development Agenda; developing countries; WTO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26060/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: