Comparison of rapid web application development frameworks for the Java platform

Thesis title: Porovnání frameworků pro rychlý vývoj aplikací na platformě Java
Author: Zilvar, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Pecinovský, Rudolf
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá porovnáním dvou frameworků pro rychlý vývoj webových aplikací na platformě Java - Tapestry 5 a Grails. Cílem je seznámit s oběma frameworky, vysvětlit jejich základní principy, způsob práce s nimi, porovnat, jak každý přistupuje k řešení typických problémů a v čem jejich přístup přispívá ke zrychlení vývoje. Dále pak stanovit množinu kritérií, podle kterých frameworky budou srovnávány, k nim přiřadit množinu vah vyjadřujících jejich důležitost v různých rozhodovacích scénářích a kvantifikovat jejich hodnocení. Porovnávané frameworky jsou nové a dynamicky se rozvíjející, přínosem práce je proto rešerše v dostupných cizojazyčných zdrojích, shrnutí nových poznatků, ilustrace na praktických příkladech použití a identifikace silných a slabých stránek frameworku. Získané poznatky a kvanitfikace výsledků mohou pak usnadnit rozhodování v případě nutnosti strategické volby vhodného frameworku.
Keywords: Tapestry 5; Grails; Java; framework; agilní vývoj; Groovy
Thesis title: Comparison of rapid web application development frameworks for the Java platform
Author: Zilvar, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Pecinovský, Rudolf
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is concerned with a comparison of two rapid web development frameworks for the Java platform - Tapestry 5 and Grails. The goal is to get acquainted with both of the frameworks, explain their basic principles and usage, compare their solution to common challenges and their contribution to faster development. Furthermore, the goal is to de fine a set of criteria for the comparison and match each one of them with their respective weights representing their importance in certain decision making scenarios. The frameworks are new and under dynamic development, therefore the bene ts of this thesis are an extensive research in foreign resources, summary of the acquired knowledge, practical usage examples and furthermore the assessment of the frameworks' strenghts and weaknesses. The conclusions and comparison quanti cation can then be used to strategically choose the appropriate framework if necessarry.
Keywords: Tapestry 5; Groovy; Grails; Java; agile development; framework

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2010
Date of submission: 15. 12. 2010
Date of defense: 20. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/24993/podrobnosti

Files for download

    Last update: