Iceland´s position and its future in world economy

Thesis title: Stav a výhled pozice Islandu ve světové ekonomice
Author: Ramešová, Andrea
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šaroch, Stanislav
Opponents: Jiránková, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postavením Islandu ve světové ekonomice v souvislosti s finanční krizí, která silně zasáhla islandské hospodářství v roce 2008. V úvodu práce je popsána teorie finančních krizí s důrazem na systemický model. Druhá část práce je věnována samotné islandské finační krizi a popisuje zde její příčiny a průběh. Třetí část se zabývá důsledky a dopady krize na islandskou ekonomiku a konkrétně zde popisuje stabilizační opatření vlády, finanční pomoc od Mezinárodního měnového fondu, potenciální vstup Islandu do Evropské unie a nevyřešenou kauzu Icesave mezi Islandem, Velkou Británií a Nizozemskem. V závěru práce je islandská ekonomika komparována s irskou ekonomikou ve snaze porovnat dvě ekonomiky v průběhu finanční krize a najít jejich společné charakteristiky.
Keywords: island; finanční krize; bankovní expanze
Thesis title: Iceland´s position and its future in world economy
Author: Ramešová, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šaroch, Stanislav
Opponents: Jiránková, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
The dissertation considers the situation of Iceland in the global economic system in context of worldwide financial crisis that affected their economy in 2008. The beginning of the thesis describes the theory of financial crises "by emphasis on the systemic model". The second part of the diploma concerns the Icelandic financial crisis and its cause and behaviour. The third section is about the effect and impact to Icelandic economy and describes stabilization measures of the government, financial help from International Monetary Fund, potential entry into the European Union and Icesave affair between Iceland, Great Britain and the Netherlands. In conclusion the Icelandic economy is compared with Irish economy during financial crisis.
Keywords: Iceland; bank expansion; financial crisis

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 12. 2009
Date of submission: 1. 6. 2010
Date of defense: 20. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/23300/podrobnosti

Files for download

    Last update: