Influence of tabacco and alcohol advertising on consumer

Thesis title: Vliv tabákových a alkoholových reklam na spotřebitele
Author: Kopecká, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pešek, Ondřej
Opponents: Skokanová, Dagmar
Thesis language: Česky
Abstract:
V mé práci se budu zabývat alkoholovými reklamami a jejich vlivem na chování spotřebitele. Tabákové reklamy již byly z důvodu škodlivosti kouření zakázány, tudíž již nemohou spotřebitele ke kouření nabádat. Zda se po tomto zákazu konzumace snížila, bude zahrnuto také v této práci. Jelikož alkohol je v současné době problémem nejen mladistvých, ale také i dospělých a intenzita konzumace stále stoupá, je potřeba se tímto problémem zabývat. Cílem mé práce je zjistit, zda reklamy na alkohol ovlivňují rozhodování spotřebitelů v oblasti konzumace alkoholu.
Keywords: reklama; regulace; tabák; alkohol; spotřebitel
Thesis title: Influence of tabacco and alcohol advertising on consumer
Author: Kopecká, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pešek, Ondřej
Opponents: Skokanová, Dagmar
Thesis language: Česky
Abstract:
In my work I deal with alcohol ads and their influence on consumer behavior. Tobacco advertising has been prohibited due to tobacco malignity. Accordingly, there are not likely to encourage smoking. Whether the consumption decreased after the ban is also included in this work. Since alcohol is currently a problem not only juveniles but also adults and intensity of consumption continues to rise, there is a need to deal with this problem. The aim of my work is to determine whether alcohol advertising affects consumer choices in the consumption of alcohol.
Keywords: regulation; tabacco; alcohol; consumer; avertising

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 9. 2010
Date of submission: 15. 12. 2010
Date of defense: 18. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27585/podrobnosti

Files for download

    Last update: