Vliv tabákových a alkoholových reklam na spotřebitele

Název práce: Vliv tabákových a alkoholových reklam na spotřebitele
Autor(ka) práce: Kopecká, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Skokanová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V mé práci se budu zabývat alkoholovými reklamami a jejich vlivem na chování spotřebitele. Tabákové reklamy již byly z důvodu škodlivosti kouření zakázány, tudíž již nemohou spotřebitele ke kouření nabádat. Zda se po tomto zákazu konzumace snížila, bude zahrnuto také v této práci. Jelikož alkohol je v současné době problémem nejen mladistvých, ale také i dospělých a intenzita konzumace stále stoupá, je potřeba se tímto problémem zabývat. Cílem mé práce je zjistit, zda reklamy na alkohol ovlivňují rozhodování spotřebitelů v oblasti konzumace alkoholu.
Klíčová slova: reklama; regulace; tabák; alkohol; spotřebitel
Název práce: Influence of tabacco and alcohol advertising on consumer
Autor(ka) práce: Kopecká, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Skokanová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my work I deal with alcohol ads and their influence on consumer behavior. Tobacco advertising has been prohibited due to tobacco malignity. Accordingly, there are not likely to encourage smoking. Whether the consumption decreased after the ban is also included in this work. Since alcohol is currently a problem not only juveniles but also adults and intensity of consumption continues to rise, there is a need to deal with this problem. The aim of my work is to determine whether alcohol advertising affects consumer choices in the consumption of alcohol.
Klíčová slova: regulation; tabacco; alcohol; consumer; avertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 18. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27585/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: