Level of Usage of Voice User Interface

Thesis title: Úroveň využití hlasového uživatelského rozhraní
Author: Horáček, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šalamon, Tomáš
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce rozebírá hlasové uživatelské rozhraní, resp. komunikaci člověka se strojem pomocí řeči. Pomáhá čtenáři v orientaci v základních teoretických přístupech problematiky, identifikuje hlavní softwarové produkty a hodnotí současnou úroveň jejich využitelnosti. Důraz je kladen na vymezení kritických faktorů, které brání masovému rozšíření těchto technologií mezi běžnými uživateli. První část je věnovaná seznámení se základními pojmy, východisky a principy fungování (syntéza a rozpoznávání řeči, dialogový manažer). V druhé části jsou charakterizovány konkrétní produkty se zaměřením na použití na osobních počítačích. Zařazeny jsou také kapitoly o využití technologie zrakově postiženými a o aplikaci v mobilních telefonech.
Keywords: hlas; řeč; komunikace s počítačem; software; syntéza; rozpoznávání; nevidomí
Thesis title: Level of Usage of Voice User Interface
Author: Horáček, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šalamon, Tomáš
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
This study focuses on the voice user interface, that is the communication between a human and a machine using speech. The aim is to contribute to reader’s familiarity with basic theoretical approaches to the topic, to identify main software products and to assess their present level of usability. A recognition of crucial factors hindering mass utilization of such technologies by common users is included as well. The work consists of two parts. The goal of the first one is to introduce basic terms and principles of the functionality of the voice user interface and its three main parts: a system for speech synthesis, for speech recognition and a dialog manager. In the second part, characteristics of particular products based on the speech synthesis or recognition will be given, especially of those designed for general use on a PC. A chapter examining current situation and possible progress in the usage of the voice user interface by the visually impaired people follows. The last chapters study other possible utilities, where an adequate attention is paid especially to those bringing advantage to telephone users.
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2006

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: