Sustainable Development of Tourism in Norway

Thesis title: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a jeho uplatňování v destinaci Norsko
Author: Dernerová, Monika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Valentová, Jana
Opponents: Zábranská, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce pojednává o udržitelném cestovním ruchu a jeho pojetí v destinaci Norsko. Obecně vysvětluje pozitivní a negativní stránku dopadů cestovního ruchu, objasňuje koncept udržitelného rozvoje v kontextu cestovního ruchu a vybrané formy šetrného cestovního ruchu. V práci je obecně charakterizována destinace Norsko, včetně přístupu norské společnosti a norského státu k životnímu prostředí. Dále je zde popsán příjezdový, výjezdový a domácí cestovního ruchu Norska. V této práci je analyzován rozvoj udržitelného cestovního ruchu v destinaci Norsko a vybrané aspekty, které ho ovlivňují. Blíže je zde rozebrán ekoturismus jako nejrozvinutější forma norského udržitelného cestovního ruchu a norský systém ekologické certifikace v odvětví cestovního ruchu. V závěru jsou shrnuta doporučení pro ohleduplný a udržitelný způsob cestování, která jsou využitelná nejen, pokud má čtenář namířeno do destinace Norsko, ale je možné je zevšeobecnit a využívat při každém cestování.
Keywords: cestovní ruch; Ecotourism Norway; udržitelný rozvoj; přírodní cestovní ruch; udržitelný rozvoj cestovního ruchu; ekocertifikace; Norsko; ekologická certifikace; ekoturismus; udržitelný cestovní ruch
Thesis title: Sustainable Development of Tourism in Norway
Author: Dernerová, Monika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Valentová, Jana
Opponents: Zábranská, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with sustainable tourism and its development in Norway. It generally explains the main positive and negative impact of tourism, defines the concept of sustainable development and the forms of sustainable tourism. It provides the general characteristics of Norway and the description of incoming, outgoing and domestic tourism. The thesis discusses the main factors influencing the sustainable tourism in Norway and is focused on the development of Norwegian ecotourism. Last but not least there is a summary of the main recommendations for sustainable travelling in the thesis.
Keywords: sustainable tourism; tourism; Ecotourism Norway; ecolabelling; sustainable travelling; ecotourism; Norway; sustainable development; sustainable travel

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 1. 2010
Date of submission: 8. 12. 2010
Date of defense: 2. 9. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/24303/podrobnosti

Files for download

    Last update: