Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a jeho uplatňování v destinaci Norsko

Název práce: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a jeho uplatňování v destinaci Norsko
Autor(ka) práce: Dernerová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Zábranská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o udržitelném cestovním ruchu a jeho pojetí v destinaci Norsko. Obecně vysvětluje pozitivní a negativní stránku dopadů cestovního ruchu, objasňuje koncept udržitelného rozvoje v kontextu cestovního ruchu a vybrané formy šetrného cestovního ruchu. V práci je obecně charakterizována destinace Norsko, včetně přístupu norské společnosti a norského státu k životnímu prostředí. Dále je zde popsán příjezdový, výjezdový a domácí cestovního ruchu Norska. V této práci je analyzován rozvoj udržitelného cestovního ruchu v destinaci Norsko a vybrané aspekty, které ho ovlivňují. Blíže je zde rozebrán ekoturismus jako nejrozvinutější forma norského udržitelného cestovního ruchu a norský systém ekologické certifikace v odvětví cestovního ruchu. V závěru jsou shrnuta doporučení pro ohleduplný a udržitelný způsob cestování, která jsou využitelná nejen, pokud má čtenář namířeno do destinace Norsko, ale je možné je zevšeobecnit a využívat při každém cestování.
Klíčová slova: cestovní ruch; Ecotourism Norway; udržitelný rozvoj; přírodní cestovní ruch; udržitelný rozvoj cestovního ruchu; ekocertifikace; Norsko; ekologická certifikace; ekoturismus; udržitelný cestovní ruch
Název práce: Sustainable Development of Tourism in Norway
Autor(ka) práce: Dernerová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Zábranská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with sustainable tourism and its development in Norway. It generally explains the main positive and negative impact of tourism, defines the concept of sustainable development and the forms of sustainable tourism. It provides the general characteristics of Norway and the description of incoming, outgoing and domestic tourism. The thesis discusses the main factors influencing the sustainable tourism in Norway and is focused on the development of Norwegian ecotourism. Last but not least there is a summary of the main recommendations for sustainable travelling in the thesis.
Klíčová slova: sustainable tourism; tourism; Ecotourism Norway; ecolabelling; sustainable travelling; ecotourism; Norway; sustainable development; sustainable travel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2010
Datum podání práce: 8. 12. 2010
Datum obhajoby: 2. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24303/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: