The Analysis of projects application applied within Operational Program Education for Competitiveness in the Central Bohemian Region in the first priority axis - Initial education

Thesis title: Analýza projektů předložených v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání OP VK ve Středočeském kraji
Author: Březková, Ilona
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kouřilová, Jana
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu projektových žádostí předložených v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji. Teoretická část se i její zapojení do politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007 - 2013, je podrobně popsán samotný Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, přičemž se zaměřujeme na Prioritní osu 1 -- Počáteční vzdělávání. V praktické části je analyzována vzdělávací soustava Středočeského kraje ve vazbě na jeho sociální, demografickou, ekonomickou strukturu a dále pak na záměry kraje v oblasti vzdělávání. Následuje samotná analýza předložených projektových žádostí v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji v rámci Prioritní osy 1 -- Počáteční vzdělávání, které byly předložené v rámci výzev pro období 2007 -- 2009.
Keywords: projektové žádosti; Středočeský kraj; Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Thesis title: The Analysis of projects application applied within Operational Program Education for Competitiveness in the Central Bohemian Region in the first priority axis - Initial education
Author: Březková, Ilona
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kouřilová, Jana
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on the analysis of project application that may be financed from the European Social Fund for Operational Program Education for Competitiveness in the Central Bohemian Region. Education and educational institutions in the Czech Republic are addressed, but the paper is primarily focused on the problems in the European Policy of Economic and Social Cohesion in Europe Union. In the theoretic part the Operational Program Education for Competitiveness is also described. The main attention is on the first priority axis; initial education. The practical part concentrates on the education in Central Bohemia Region in comparison with its social, economic and demographic situation. The projects which were registered in Operational Program Education for Competitiveness in Central Bohemia Region are analyses in the first priority axis - Initial education in the period of 2007 - 2009
Keywords: Project application ; Central Bohemian Region; Operational Program Education for Competitiveness

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 4. 2010
Date of submission: 31. 8. 2010
Date of defense: 14. 9. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/26179/podrobnosti

Files for download

    Last update: