Analýza projektů předložených v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání OP VK ve Středočeském kraji

Název práce: Analýza projektů předložených v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání OP VK ve Středočeském kraji
Autor(ka) práce: Březková, Ilona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu projektových žádostí předložených v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji. Teoretická část se i její zapojení do politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007 - 2013, je podrobně popsán samotný Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, přičemž se zaměřujeme na Prioritní osu 1 -- Počáteční vzdělávání. V praktické části je analyzována vzdělávací soustava Středočeského kraje ve vazbě na jeho sociální, demografickou, ekonomickou strukturu a dále pak na záměry kraje v oblasti vzdělávání. Následuje samotná analýza předložených projektových žádostí v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji v rámci Prioritní osy 1 -- Počáteční vzdělávání, které byly předložené v rámci výzev pro období 2007 -- 2009.
Klíčová slova: projektové žádosti; Středočeský kraj; Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název práce: The Analysis of projects application applied within Operational Program Education for Competitiveness in the Central Bohemian Region in the first priority axis - Initial education
Autor(ka) práce: Březková, Ilona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the analysis of project application that may be financed from the European Social Fund for Operational Program Education for Competitiveness in the Central Bohemian Region. Education and educational institutions in the Czech Republic are addressed, but the paper is primarily focused on the problems in the European Policy of Economic and Social Cohesion in Europe Union. In the theoretic part the Operational Program Education for Competitiveness is also described. The main attention is on the first priority axis; initial education. The practical part concentrates on the education in Central Bohemia Region in comparison with its social, economic and demographic situation. The projects which were registered in Operational Program Education for Competitiveness in Central Bohemia Region are analyses in the first priority axis - Initial education in the period of 2007 - 2009
Klíčová slova: Project application ; Central Bohemian Region; Operational Program Education for Competitiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2010
Datum podání práce: 31. 8. 2010
Datum obhajoby: 14. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: