Public transport in Switzerland with the intention of canton Zurich and comparison with PIT

Thesis title: Veřejná doprava ve Švýcarsku se zaměřením na kanton Curych a srovnání s PID
Author: Beneš, Zdeněk
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Blahovský, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je analýza veřejné dopravy ve Švýcarsku a především pak analýza integrovaného dopravního systému v kantonu Curych a také analýza Pražské integrované dopravy a jejich porovnání. Práce se v první části zabývá definicemi a charakteristikou veřejné dopravy, městské hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů. Detailně se zabývá historií, statistikou, organizací a ekonomikou integrovaných systémů obou srovnávaných lokalit. Na základě teoretických východisek následně práce porovnává vybrané parametry integrovaných systémů kantonu Curych a Pražské integrované dopravy. Práce přináší závěry o rozdílech a srovnáních veřejné dopravy ve dvou ekonomicky i historicky poměrně rozdílných oblastech.
Keywords: veřejná doprava; Praha; integrovaný dopravní systém; Curych; Švýcarsko
Thesis title: Public transport in Switzerland with the intention of canton Zurich and comparison with PIT
Author: Beneš, Zdeněk
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Blahovský, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of the thesis is an analysis of Swiss public transport with the intention of transport integrated system of canton Zurich and transport integrated system of Prague and their comparison. The first part of the thesis is focused on definition and characteristics of public transport and transport integrated systems. Detailed are mentioned history, statistics, organization and economics of both transport integrated systems. On theoretical basics the thesis compares some parameters of both transport systems. The thesis brings the results of the comparison of public transport of two areas, which are different from the economical and historical point of view.
Keywords: Zurich; Prague; Switzerland; transport integrated system; public transport

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 12. 2010
Date of submission: 4. 5. 2011
Date of defense: 24. 5. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/31882/podrobnosti

Files for download

    Last update: