Veřejná doprava ve Švýcarsku se zaměřením na kanton Curych a srovnání s PID

Název práce: Veřejná doprava ve Švýcarsku se zaměřením na kanton Curych a srovnání s PID
Autor(ka) práce: Beneš, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Blahovský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza veřejné dopravy ve Švýcarsku a především pak analýza integrovaného dopravního systému v kantonu Curych a také analýza Pražské integrované dopravy a jejich porovnání. Práce se v první části zabývá definicemi a charakteristikou veřejné dopravy, městské hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů. Detailně se zabývá historií, statistikou, organizací a ekonomikou integrovaných systémů obou srovnávaných lokalit. Na základě teoretických východisek následně práce porovnává vybrané parametry integrovaných systémů kantonu Curych a Pražské integrované dopravy. Práce přináší závěry o rozdílech a srovnáních veřejné dopravy ve dvou ekonomicky i historicky poměrně rozdílných oblastech.
Klíčová slova: veřejná doprava; Praha; integrovaný dopravní systém; Curych; Švýcarsko
Název práce: Public transport in Switzerland with the intention of canton Zurich and comparison with PIT
Autor(ka) práce: Beneš, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Blahovský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the thesis is an analysis of Swiss public transport with the intention of transport integrated system of canton Zurich and transport integrated system of Prague and their comparison. The first part of the thesis is focused on definition and characteristics of public transport and transport integrated systems. Detailed are mentioned history, statistics, organization and economics of both transport integrated systems. On theoretical basics the thesis compares some parameters of both transport systems. The thesis brings the results of the comparison of public transport of two areas, which are different from the economical and historical point of view.
Klíčová slova: Zurich; Prague; Switzerland; transport integrated system; public transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2010
Datum podání práce: 4. 5. 2011
Datum obhajoby: 24. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: