Arms industry in the Czech Republic - history and perspectives

Thesis title: Zbrojní průmysl v ČR - historie a perspektivy
Author: Sáňka, David
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Černá, Iveta
Opponents: Čajka, Radek
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá vývojem zbrojního průmyslu na území České republiky. V první kapitole dochází k definování struktury zbrojního průmyslu a také k představení důležitých institucí a regulí, které mají vliv na českou zbrojní produkci. V druhé kapitole je popsána historie zbrojní výroby na našem území do roku 1989. Třetí kapitola obsahuje vývoj zbrojního průmyslu po roce 1989, představuje rovněž popis současné situace a analýzu možného budoucího vývoje. Závěrečná kapitola práce je zaměřena na situaci ve vybraných podnicích reprezentujících český zbrojní průmysl a jejich analýzu na základě zjištěných údajů.
Keywords: Zbrojní výroba; Výdaje; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Český zbrojní průmysl; Ministerstvo obrany
Thesis title: Arms industry in the Czech Republic - history and perspectives
Author: Sáňka, David
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Černá, Iveta
Opponents: Čajka, Radek
Thesis language: Česky
Abstract:
Thesis deals with the development of arms industry in the Czech Republic. The first chapter defines the structure of the arms industry and presents important institutions and regulations that affect Czech production of weapons. The second chapter describes the history of arms manufacture in our territory until 1989. The third chapter includes the development of arms industry after 1989 and also presents a description of the current situation and analysis of possible future development. The final chapter focuses on the situation in selected companies representing the Czech arms industry and their analysis based on the collected data.
Keywords: Ministry of Defence; Arms manufacture; Czech arms industry; Ministry of Industry and Trade; Expenditures

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 11. 2010
Date of submission: 5. 5. 2011
Date of defense: 25. 5. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/28827/podrobnosti

Files for download

    Last update: