Zbrojní průmysl v ČR - historie a perspektivy

Název práce: Zbrojní průmysl v ČR - historie a perspektivy
Autor(ka) práce: Sáňka, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojem zbrojního průmyslu na území České republiky. V první kapitole dochází k definování struktury zbrojního průmyslu a také k představení důležitých institucí a regulí, které mají vliv na českou zbrojní produkci. V druhé kapitole je popsána historie zbrojní výroby na našem území do roku 1989. Třetí kapitola obsahuje vývoj zbrojního průmyslu po roce 1989, představuje rovněž popis současné situace a analýzu možného budoucího vývoje. Závěrečná kapitola práce je zaměřena na situaci ve vybraných podnicích reprezentujících český zbrojní průmysl a jejich analýzu na základě zjištěných údajů.
Klíčová slova: Zbrojní výroba; Výdaje; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Český zbrojní průmysl; Ministerstvo obrany
Název práce: Arms industry in the Czech Republic - history and perspectives
Autor(ka) práce: Sáňka, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis deals with the development of arms industry in the Czech Republic. The first chapter defines the structure of the arms industry and presents important institutions and regulations that affect Czech production of weapons. The second chapter describes the history of arms manufacture in our territory until 1989. The third chapter includes the development of arms industry after 1989 and also presents a description of the current situation and analysis of possible future development. The final chapter focuses on the situation in selected companies representing the Czech arms industry and their analysis based on the collected data.
Klíčová slova: Ministry of Defence; Arms manufacture; Czech arms industry; Ministry of Industry and Trade; Expenditures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 25. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28827/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: