Transport in the Český Brod area

Thesis title: Doprava v oblasti Českého Brodu
Author: Ptáčková, Blanka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Jirsák, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je zaměřena na městskou hromadnou dopravu v okolí Českého Brodu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na železniční a autobusovou dopravu, protože právě s těmito dvěma subsystémy dopravy se můžeme v okolí Českého Brodu setkat. Praktická část je zaměřena na Pražskou integrovanou dopravu, železniční dopravu, autobusovou dopravu a návaznost železniční a autobusové dopravy a její optimalizace. Právě zjištění návaznosti obou dopravních subsystémů a vypracování návrhu její optimalizace je hlavním cílem této práce.
Keywords: City logistika; městská hromadná doprava; Český Brod
Thesis title: Transport in the Český Brod area
Author: Ptáčková, Blanka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Jirsák, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This Bachelor's Thesis is focused on public transport in the Český Brod area. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on railway and bus transport, because these two transport subsystems are in Český Brod. The practical part is focused on the Prague Integrated Transport, railway transport, bus transport and continuity of railway and bus transport and it's optimization. The continuity of the two transport subsystems and it's optimization is the main objective of this Bachelor's Thesis.
Keywords: City logistics; Český Brod; public transport

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 2. 2011
Date of submission: 27. 5. 2011
Date of defense: 14. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30541/podrobnosti

Files for download

    Last update: