Doprava v oblasti Českého Brodu

Název práce: Doprava v oblasti Českého Brodu
Autor(ka) práce: Ptáčková, Blanka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na městskou hromadnou dopravu v okolí Českého Brodu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na železniční a autobusovou dopravu, protože právě s těmito dvěma subsystémy dopravy se můžeme v okolí Českého Brodu setkat. Praktická část je zaměřena na Pražskou integrovanou dopravu, železniční dopravu, autobusovou dopravu a návaznost železniční a autobusové dopravy a její optimalizace. Právě zjištění návaznosti obou dopravních subsystémů a vypracování návrhu její optimalizace je hlavním cílem této práce.
Klíčová slova: City logistika; městská hromadná doprava; Český Brod
Název práce: Transport in the Český Brod area
Autor(ka) práce: Ptáčková, Blanka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's Thesis is focused on public transport in the Český Brod area. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on railway and bus transport, because these two transport subsystems are in Český Brod. The practical part is focused on the Prague Integrated Transport, railway transport, bus transport and continuity of railway and bus transport and it's optimization. The continuity of the two transport subsystems and it's optimization is the main objective of this Bachelor's Thesis.
Klíčová slova: City logistics; Český Brod; public transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2011
Datum podání práce: 27. 5. 2011
Datum obhajoby: 14. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30541/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: