The impact of Turkish-Armenian relations on the resolution of Nagorno-Karabakh conflict

Thesis title: Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
Author: Kotásková, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Cibulková, Petra
Opponents: Havlová, Radka
Thesis language: Česky
Abstract:
Nevyřešený spor o Náhorní Karabach, jehož území si z etnických a historických důvodů nárokuje jak Ázerbádjžán, tak Arménie, a nevyjasněné turecko-arménské vztahy jsou hlavními zdroji nestability jižního Kavkazu. Turecko uzavřelo svou hranici s Arménií jako výraz solidarity s Ázerbájdžánem během války o Náhorní Karabach na počátku devadesátých let. Tato válka skončila pro Ázerbájdžán vojenskou porážkou a Arménie převzala kontrolu nad téměř pětinou ázerbájdžánského území. Když proto Turecko a Arménie podepsaly v roce 2009 protokoly o normalizaci vztahů, vyvstaly naděje, že to bude mít pozitivní dopad i na řešení karabašského konfliktu. Pokud by byly tyto protokoly ratifikovány, tento předpoklad by se pravděpodobně naplnil. K ratifikaci ovšem doposud nedošlo a s přihlédnutím k dalším faktorům se nedá v blízké budoucnosti očekávat významný posun ani v jedné záležitosti.
Keywords: jižní Kavkaz; Turecko; arménská genocida; etnický konflikt; Arménie; Ázerbájdžán; Náhorní Karabach
Thesis title: The impact of Turkish-Armenian relations on the resolution of Nagorno-Karabakh conflict
Author: Kotásková, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Cibulková, Petra
Opponents: Havlová, Radka
Thesis language: Česky
Abstract:
The unsolved conflict over Nagorno-Karabakh and problematic Turkish-Armenian relations are the main sources of instability in South Caucasus. For historic and ethnic reasons, both Azerbaijan and Armenia claim the territory of Nagorno-Karabakh. Turkey closed its border with Armenia as an expression of solidarity with Azerbaijan during the Nagorno-Karabakh war in the early nineties. Azerbaijan was military defeated and Armenia took control over one fifth of the Azerbaijani territory. Signing two protocols on the normalization of relations between Turkey and Armenia in 2009 raised hopes that this could have a positive impact also on the resolution of Nagorno-Karabakh conflict. If the protocols were ratified, this assumption would be probably fulfilled. However, the protocols have not been ratified so far. Considering other factors, any significant progress in any of these issues cannot be expected in the near future.
Keywords: Turkey; Armenian genocide; Nagorno-Karabakh; South Caucasus; ethnic conflict; Armenia; Azerbaijan

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 1. 2011
Date of submission: 31. 5. 2011
Date of defense: 14. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/29816/podrobnosti

Files for download

    Last update: