Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach

Název práce: Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
Autor(ka) práce: Kotásková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cibulková, Petra
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nevyřešený spor o Náhorní Karabach, jehož území si z etnických a historických důvodů nárokuje jak Ázerbádjžán, tak Arménie, a nevyjasněné turecko-arménské vztahy jsou hlavními zdroji nestability jižního Kavkazu. Turecko uzavřelo svou hranici s Arménií jako výraz solidarity s Ázerbájdžánem během války o Náhorní Karabach na počátku devadesátých let. Tato válka skončila pro Ázerbájdžán vojenskou porážkou a Arménie převzala kontrolu nad téměř pětinou ázerbájdžánského území. Když proto Turecko a Arménie podepsaly v roce 2009 protokoly o normalizaci vztahů, vyvstaly naděje, že to bude mít pozitivní dopad i na řešení karabašského konfliktu. Pokud by byly tyto protokoly ratifikovány, tento předpoklad by se pravděpodobně naplnil. K ratifikaci ovšem doposud nedošlo a s přihlédnutím k dalším faktorům se nedá v blízké budoucnosti očekávat významný posun ani v jedné záležitosti.
Klíčová slova: jižní Kavkaz; Turecko; arménská genocida; etnický konflikt; Arménie; Ázerbájdžán; Náhorní Karabach
Název práce: The impact of Turkish-Armenian relations on the resolution of Nagorno-Karabakh conflict
Autor(ka) práce: Kotásková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cibulková, Petra
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The unsolved conflict over Nagorno-Karabakh and problematic Turkish-Armenian relations are the main sources of instability in South Caucasus. For historic and ethnic reasons, both Azerbaijan and Armenia claim the territory of Nagorno-Karabakh. Turkey closed its border with Armenia as an expression of solidarity with Azerbaijan during the Nagorno-Karabakh war in the early nineties. Azerbaijan was military defeated and Armenia took control over one fifth of the Azerbaijani territory. Signing two protocols on the normalization of relations between Turkey and Armenia in 2009 raised hopes that this could have a positive impact also on the resolution of Nagorno-Karabakh conflict. If the protocols were ratified, this assumption would be probably fulfilled. However, the protocols have not been ratified so far. Considering other factors, any significant progress in any of these issues cannot be expected in the near future.
Klíčová slova: Turkey; Armenian genocide; Nagorno-Karabakh; South Caucasus; ethnic conflict; Armenia; Azerbaijan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 14. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29816/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: