Convergence of new member states of the EU

Thesis title: Konvergence nových členských zemí EU
Author: Nevoralová, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Adámková, Vlasta
Opponents: Neumann, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zaměřuje na nové členské země Evropské unie a jejich konvergenční procesy. Konkrétně se věnuje pěti středoevropským zemím, České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku, které vstoupily do Evropské unie 1. 5. 2004. První kapitola se zabývá zeměmi v době jejich přípravy na členství v Evropské unii, věnuje se plnění Kodaňských kritérií a tehdejšímu ekonomickému vývoji. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj středoevropských zemí v Evropské unii. Nejprve je charakterizován vývoj nových členských zemí v prvních letech členství, následně během ekonomické krize a nastupujícího oživení. Třetí kapitola je věnována samotným procesům reálné a nominální konvergence ve středoevropských zemích. Kromě sledování jednotlivých etap konvergence v čase je dokumentován průběh konvergence výpočtem beta konvergence v Evropské unii. V závěru práce je nastíněn vztah mezi stupněm nominální a reálné konvergence v daných zemích.
Keywords: rozšíření Evropské unie; reálná konvergence; nové členské země; nominální konvergence
Thesis title: Convergence of new member states of the EU
Author: Nevoralová, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Adámková, Vlasta
Opponents: Neumann, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis concentrates on the new member states of the European Union and their convergent processes. It is particularly focused on five Central European countries -- the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia, which became the members of the European Union on 1st May 2004. The first chapter deals with the countries during their preparation process for the membership in the EU, the meeting the Copenhagen Criteria and their economic development. The second chapter is focused on the development of Central European countries in the EU. There is featured the development in the first years of their membership and during the economic crisis and the recovery. The third chapter concentrates on the processes of the real and nominal convergence in the Central Europe. Besides monitoring various stages of convergence over time there is documented the course of the convergence by the calculation of beta convergence in the European Union. At the end of the thesis there is outlined the relationship between the degree of nominal and real convergence in the concerned countries.
Keywords: nominal convergence ; real convergence; Enlargement of the European Union; new member states

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2010
Date of submission: 20. 5. 2011
Date of defense: 14. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27907/podrobnosti

Files for download

    Last update: