Competitiveness of the german economy in the context of the Social Market Economy

Thesis title: Konkurenceschopnost německé ekonomiky v kontextu sociálně-tržního hospodářství
Author: Sankot, Ondřej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hnát, Pavel
Opponents: Antal, Jarolím
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá makroekonomickou konkurenceschopností Německa, analyzuje její současný stav i historický vývoj v závislosti na aplikované hospodářské politice. Práce by měla přispět k objasnění dopadů hospodářské politiky státu na makroekonomickou konkurenceschopnost ekonomiky. První kapitola zkoumá makroekonomickou konkurenceschopnost současného Německa, a to analýzou tvrdých dat i pomocí multikriteriálních ukazatelů konkurenceschopnosti. Druhá kapitola se věnuje sociálně tržnímu hospodářství, zkoumá jeho teoretický dopad na konkurenceschopnost, popisuje vývoj hospodářské politiky do roku 1989 a její dopad na konkurenceschopnost. Třetí kapitola je věnována znovusjednocení Německa, jeho důsledkům a reformám, které se po znovusjednocení ukázaly jako nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti.
Keywords: Německo; Konkurenceschopnost; Sociálně tržní hospodářství
Thesis title: Competitiveness of the german economy in the context of the Social Market Economy
Author: Sankot, Ondřej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hnát, Pavel
Opponents: Antal, Jarolím
Thesis language: Česky
Abstract:
This work inquires into the topic of German competitiveness in dependence on the economic policy. The first chapter analyses current german competitiveness on the basis of statistical data and multicriterial competitiveness indicators. The second chapter describes the social market economy as a unique social economic model, its development and effect on competitiveness. The third chapter is dedicated to the german reunification, its results and reforms necessary to maintain competitiveness.
Keywords: Competitiveness; Social Market Economy; Germany

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 6. 2010
Date of submission: 15. 5. 2011
Date of defense: 10. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/26708/podrobnosti

Files for download

    Last update: