Konkurenceschopnost německé ekonomiky v kontextu sociálně-tržního hospodářství

Název práce: Konkurenceschopnost německé ekonomiky v kontextu sociálně-tržního hospodářství
Autor(ka) práce: Sankot, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá makroekonomickou konkurenceschopností Německa, analyzuje její současný stav i historický vývoj v závislosti na aplikované hospodářské politice. Práce by měla přispět k objasnění dopadů hospodářské politiky státu na makroekonomickou konkurenceschopnost ekonomiky. První kapitola zkoumá makroekonomickou konkurenceschopnost současného Německa, a to analýzou tvrdých dat i pomocí multikriteriálních ukazatelů konkurenceschopnosti. Druhá kapitola se věnuje sociálně tržnímu hospodářství, zkoumá jeho teoretický dopad na konkurenceschopnost, popisuje vývoj hospodářské politiky do roku 1989 a její dopad na konkurenceschopnost. Třetí kapitola je věnována znovusjednocení Německa, jeho důsledkům a reformám, které se po znovusjednocení ukázaly jako nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti.
Klíčová slova: Německo; Konkurenceschopnost; Sociálně tržní hospodářství
Název práce: Competitiveness of the german economy in the context of the Social Market Economy
Autor(ka) práce: Sankot, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work inquires into the topic of German competitiveness in dependence on the economic policy. The first chapter analyses current german competitiveness on the basis of statistical data and multicriterial competitiveness indicators. The second chapter describes the social market economy as a unique social economic model, its development and effect on competitiveness. The third chapter is dedicated to the german reunification, its results and reforms necessary to maintain competitiveness.
Klíčová slova: Competitiveness; Social Market Economy; Germany

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 10. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26708/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: