Valuation Methods of Interest Rate Options

Thesis title: Valuation Methods of Interest Rate Options
Author: Pumprová, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Baran, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
The subject of this thesis are selected interest rate models and valuation of interest rate derivatives, especially interest rate options. Time-homogeneous one-factor short rate models, Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross, and time-inhomogeneous short rate model, Hull{White, are treated. Heath-Jarrow-Morton framework is introduced as an alternative to short rate models, evolving the entire term structure of interest rates. The short rate models are shown to be special cases of models within the framework. The models are derived using the risk-neutral pricing methodology.
Keywords: Hull-White model; Vasicek model; Heath-Jarrow-Morton framework; Cox-Ingersoll-Ross model
Thesis title: Metody oceňování úrokových opcí
Author: Pumprová, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Baran, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Práce pojednává o vybraných modelech úrokové míry a jejich využití při oceňování bezkupónových dluhopisů a úrokových opcí. Práce zahrnuje časově homogenní jednofaktorové modely okamžité úrokové míry, model Vašíčkův, model Cox-Ingersoll-Ross, a model Hull-White s časově proměnnými parametry parametry. Alternativu k modelům okamžité úrokové míry tvoří rámec Heath-Jarrow-Morton, který v obecné rovině popisuje vývoj celé časové struktury úrokových měr. Modely okamžité úrokové míry jsou ukázány jako speciální případy tohoto obecného rámce. Modely jsou odvozeny za použití metod rizikově neutrálního oceňování.
Keywords: rámec Heath-Jarrow-Morton; model Hull-White; Cox-Ingersoll-Ross model; Vašíčkův model

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 12. 2010
Date of submission: 10. 6. 2011
Date of defense: 9. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/29399/podrobnosti

Files for download

    Last update: