Metody oceňování úrokových opcí

Název práce: Valuation Methods of Interest Rate Options
Autor(ka) práce: Pumprová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Baran, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The subject of this thesis are selected interest rate models and valuation of interest rate derivatives, especially interest rate options. Time-homogeneous one-factor short rate models, Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross, and time-inhomogeneous short rate model, Hull{White, are treated. Heath-Jarrow-Morton framework is introduced as an alternative to short rate models, evolving the entire term structure of interest rates. The short rate models are shown to be special cases of models within the framework. The models are derived using the risk-neutral pricing methodology.
Klíčová slova: Hull-White model; Vasicek model; Heath-Jarrow-Morton framework; Cox-Ingersoll-Ross model
Název práce: Metody oceňování úrokových opcí
Autor(ka) práce: Pumprová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Baran, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce pojednává o vybraných modelech úrokové míry a jejich využití při oceňování bezkupónových dluhopisů a úrokových opcí. Práce zahrnuje časově homogenní jednofaktorové modely okamžité úrokové míry, model Vašíčkův, model Cox-Ingersoll-Ross, a model Hull-White s časově proměnnými parametry parametry. Alternativu k modelům okamžité úrokové míry tvoří rámec Heath-Jarrow-Morton, který v obecné rovině popisuje vývoj celé časové struktury úrokových měr. Modely okamžité úrokové míry jsou ukázány jako speciální případy tohoto obecného rámce. Modely jsou odvozeny za použití metod rizikově neutrálního oceňování.
Klíčová slova: rámec Heath-Jarrow-Morton; model Hull-White; Cox-Ingersoll-Ross model; Vašíčkův model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2010
Datum podání práce: 10. 6. 2011
Datum obhajoby: 9. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: