-

Thesis title: Strategická analýza firmy ZAK Praha
Author: Zoubková, Hana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Středová, Ivana
Opponents: Vainerová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je provedení strategické analýzy živnostenského podnikání fyzické osoby. Aplikací teoretického aparátu se odhalují příležitosti a hrozby vyplývající pro analyzovanou firmu z jejího okolí a také silné a slabé stránky firmy samotné. Syntéza nejvýznamnějších poznatků formou SWOT analýzy je pak východiskem pro strategická doporučení firmě.
Keywords: SWOT analýza; interní analýza; Porterův model pěti sil; PEST analýza; strategická analýza

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 5. 2007
Date of submission: 13. 5. 2007
Date of defense: 13. 6. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/5487/podrobnosti

Files for download

    Last update: