-

Thesis title: Získávání informací ze systémů na správu verzí
Author: Kučera, František
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlíček, Luboš
Opponents: Matoušek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je získávání informací ze systémů pro správu verzí. Cílem práce je jednak rozbor současného stavu zahrnující popis několika vybraných existujících systémů a jednak vyvinutí aplikace SVN Statistika a nastínění jejího dalšího rozvoje. Tato aplikace slouží k vytváření výstupů z úložišť systému Subversion. Úvod práce se týká obecně systémů pro správu verzí, potom následuje kapitola o teoretické stránce získávání informací z těchto systémů a následuje praktický popis několika existujících aplikací (systémů) pro získávání informací. Po kapitole o Subversion následuje popis vyvinuté aplikace a ukázky výstupů.
Keywords: SVN; SCM; perforce; cvs; subversion; systém pro správu verzí; informace

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2007
Date of submission: 1. 1. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/5502/podrobnosti

Files for download

    Last update: