Získávání informací ze systémů na správu verzí

Název práce: Získávání informací ze systémů na správu verzí
Autor(ka) práce: Kučera, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Matoušek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je získávání informací ze systémů pro správu verzí. Cílem práce je jednak rozbor současného stavu zahrnující popis několika vybraných existujících systémů a jednak vyvinutí aplikace SVN Statistika a nastínění jejího dalšího rozvoje. Tato aplikace slouží k vytváření výstupů z úložišť systému Subversion. Úvod práce se týká obecně systémů pro správu verzí, potom následuje kapitola o teoretické stránce získávání informací z těchto systémů a následuje praktický popis několika existujících aplikací (systémů) pro získávání informací. Po kapitole o Subversion následuje popis vyvinuté aplikace a ukázky výstupů.
Klíčová slova: SVN; SCM; perforce; cvs; subversion; systém pro správu verzí; informace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5502/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: