Web-Based Information System for SME

Thesis title: Web-Based Information System for SME
Author: Hornof, Johan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: English
Abstract:
Nowadays, every single company needs to operate with large amount of data to support daily operation. Although there is pretty good market offer with information systems for managing various kinds of data, only small part of them is suitable for the company that does not deal with sale of goods but provides services, particularly marketing services or IT services (e.g. programming). This thesis describes the design and development of such a system which has a main goal to satisfy the needs of small to medium companies whose needs are still different than what currently marketed products can offer. Such a system will, apart from other functions, be able to manage projects and track work time of employees.
Keywords: usability; time tracking; information system; jQuery; JPA; JSF; Java; JavaScript; MySQL; PrimeFaces; compatibility
Thesis title: Webový informační systém pro SME
Author: Hornof, Johan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: English
Abstract:
V dnešní době potřebuje každá firma evidovat velké množství údajů na podporu každodenního fungování. Přestože současný trh nabízí poměrně slušný výběr informačních systémů pro správu nejrůznějších firemních dat, je jen malé množství z nich vyhovující pro firmu, která se nezabývá prodejem zboží, ale poskytováním služeb, zejména v oblasti marketingu nebo IT (např. programování). Tato práce popisuje návrh a vývoj systému, který má primárně za cíl uspokojit požadavky právě takových malých až středních firem, kterým nevyhovují současně nabízené produkty. Takový systém bude umožňovat kromě dalších funkcí hlavně přehlednou správu projektů a časové záznamy o práci zaměstnanců.
Keywords: MySQL; PrimeFaces; Java; kompatibilita; použitelnost; měření času; informační systém; jQuery; JavaScript; JPA; JSF

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2010
Date of submission: 4. 5. 2011
Date of defense: 6. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27525/podrobnosti

Files for download

    Last update: