Webový informační systém pro SME

Název práce: Web-Based Information System for SME
Autor(ka) práce: Hornof, Johan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nowadays, every single company needs to operate with large amount of data to support daily operation. Although there is pretty good market offer with information systems for managing various kinds of data, only small part of them is suitable for the company that does not deal with sale of goods but provides services, particularly marketing services or IT services (e.g. programming). This thesis describes the design and development of such a system which has a main goal to satisfy the needs of small to medium companies whose needs are still different than what currently marketed products can offer. Such a system will, apart from other functions, be able to manage projects and track work time of employees.
Klíčová slova: usability; time tracking; information system; jQuery; JPA; JSF; Java; JavaScript; MySQL; PrimeFaces; compatibility
Název práce: Webový informační systém pro SME
Autor(ka) práce: Hornof, Johan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dnešní době potřebuje každá firma evidovat velké množství údajů na podporu každodenního fungování. Přestože současný trh nabízí poměrně slušný výběr informačních systémů pro správu nejrůznějších firemních dat, je jen malé množství z nich vyhovující pro firmu, která se nezabývá prodejem zboží, ale poskytováním služeb, zejména v oblasti marketingu nebo IT (např. programování). Tato práce popisuje návrh a vývoj systému, který má primárně za cíl uspokojit požadavky právě takových malých až středních firem, kterým nevyhovují současně nabízené produkty. Takový systém bude umožňovat kromě dalších funkcí hlavně přehlednou správu projektů a časové záznamy o práci zaměstnanců.
Klíčová slova: MySQL; PrimeFaces; Java; kompatibilita; použitelnost; měření času; informační systém; jQuery; JavaScript; JPA; JSF

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2010
Datum podání práce: 4. 5. 2011
Datum obhajoby: 6. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27525/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: