Debugging of Programs

Thesis title: Debugování a ladění programů
Author: Tlučhoř, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Tichý, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce by měla sloužit jako materiál k podpoře výuky vstupních kurzů programování 4IT101 - Základy programování a 4IT115 - Základy softwarového inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celá práce se věnuje ladění programů nebo také debuggingu, jak se tato činnost rovněž označuje. Teoretická část práce přibližuje vznik různých druhů chyb ve zdrojovém kódu včetně procesu jejich odhalení a opravy, který se označuje jako ladění programu. Jsou představeny různé přístupy k odhalení chyb a pozornost je věnována především pomocnému ladícímu programu zvanému debugger, který je dnes součástí prakticky každého programovacího vývojového nástroje. Teoretická část práce poslouží jako vhled do problematiky ladění programů stejně dobře jak studentům kurzu 4IT101, tak kurzu 4IT115. Praktická část práce se věnuje detailnějšímu popisu fungování debuggeru ve vývojovém prostředí BlueJ a posléze také NetBeans. Popsané funkce a způsoby jejich použití se dají použít i v prostředí Eclipse, jehož debugger funguje podobným způsobem. Výstupem této části je příručka, která pomůže studentům debugger plnohodnotně používat, bez čehož se v dnešní době žádný programátor neobejde.
Keywords: programování; Java; BlueJ; ladění programů; debugger; NetBeans
Thesis title: Debugging of Programs
Author: Tlučhoř, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Tichý, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis should be used as a study material for students of introductory courses of programming 4IT101 - Introduction to Programming and 4IT115 - Fundamentals of Software Engineering at the University of Economics, Prague. Whole thesis is about debugging. Theoretical part explains how bugs occur in source code and how to categorize, find and fix them. Several techniques of debugging are introduced with special concern for debuggers, which are essential tools for debugging and nowadays, they're integrated in practically every development environment. Theoretical part can be used as an introduction to debugging issues and it should be useful for students of both courses mentioned above. Practical part of this thesis focuses on description of debuggers in development environments BlueJ and NetBeans. Acquired knowledge should be useful also for programmers using Eclipse because its debugger works similarly. This part can be used as a handbook that helps students and beginners to quickly start using this strong and useful tool.
Keywords: debugging; Java; NetBeans; debugger; BlueJ; programming

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 10. 2010
Date of submission: 5. 5. 2011
Date of defense: 22. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/28410/podrobnosti

Files for download

    Last update: