Debugování a ladění programů

Název práce: Debugování a ladění programů
Autor(ka) práce: Tlučhoř, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Tichý, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce by měla sloužit jako materiál k podpoře výuky vstupních kurzů programování 4IT101 - Základy programování a 4IT115 - Základy softwarového inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celá práce se věnuje ladění programů nebo také debuggingu, jak se tato činnost rovněž označuje. Teoretická část práce přibližuje vznik různých druhů chyb ve zdrojovém kódu včetně procesu jejich odhalení a opravy, který se označuje jako ladění programu. Jsou představeny různé přístupy k odhalení chyb a pozornost je věnována především pomocnému ladícímu programu zvanému debugger, který je dnes součástí prakticky každého programovacího vývojového nástroje. Teoretická část práce poslouží jako vhled do problematiky ladění programů stejně dobře jak studentům kurzu 4IT101, tak kurzu 4IT115. Praktická část práce se věnuje detailnějšímu popisu fungování debuggeru ve vývojovém prostředí BlueJ a posléze také NetBeans. Popsané funkce a způsoby jejich použití se dají použít i v prostředí Eclipse, jehož debugger funguje podobným způsobem. Výstupem této části je příručka, která pomůže studentům debugger plnohodnotně používat, bez čehož se v dnešní době žádný programátor neobejde.
Klíčová slova: programování; Java; BlueJ; ladění programů; debugger; NetBeans
Název práce: Debugging of Programs
Autor(ka) práce: Tlučhoř, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Tichý, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis should be used as a study material for students of introductory courses of programming 4IT101 - Introduction to Programming and 4IT115 - Fundamentals of Software Engineering at the University of Economics, Prague. Whole thesis is about debugging. Theoretical part explains how bugs occur in source code and how to categorize, find and fix them. Several techniques of debugging are introduced with special concern for debuggers, which are essential tools for debugging and nowadays, they're integrated in practically every development environment. Theoretical part can be used as an introduction to debugging issues and it should be useful for students of both courses mentioned above. Practical part of this thesis focuses on description of debuggers in development environments BlueJ and NetBeans. Acquired knowledge should be useful also for programmers using Eclipse because its debugger works similarly. This part can be used as a handbook that helps students and beginners to quickly start using this strong and useful tool.
Klíčová slova: debugging; Java; NetBeans; debugger; BlueJ; programming

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 22. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28410/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: