Screening art house movies in the multiplex Cinestar Andel

Thesis title: Projekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl
Author: Kafuňková, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce "Projekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl" se zabývá rolí artových filmů v programu multikina Cinestar Anděl. V teoretické části jsou vymezeny pojmy artový film, multikino a filmový festival a popsány možnosti promítání artových filmů. Zohledněna je i otázka vlivu digitalizace na distribuci artových filmů. Praktická část je zaměřena na aktuální příklady projekcí artových filmů v Cinestar Anděl, konkrétně na Febiofest a projekt Europa Cinemas. Závěr práce je zodpovězením otázky, zda je vhodné slučovat nesourodé prvky hollywoodských blockbusterů a evropské či jiné artové kinematografie v prostoru daného multikina.
Keywords: Artový film ; Digitalizace; Filmový festival ; Multikino
Thesis title: Screening art house movies in the multiplex Cinestar Andel
Author: Kafuňková, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
The Bachelor Thesis "Screening art house movies in the multiplex Cinestar Andel" deals with the role of art house movies in the multiplex Cinestar Andel. The theoretical part describes the terms "art house film", "multiplex" and "film festival". It also shows the possibilities of screening art house films. The question of the impact of digitalization on the distribution of Art House films is also considered. The practical part focuses on current examples of screening art house films, namely Febiofest and the Europa Cinema project. The conclusion is answering the question whether it is appropiate to combine different elements of Hollywood blockbusters and European art house cinema or other art cinema in the space of a specific multiplex.
Keywords: Digitalization; Film festival; Multiplex; Art house film

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 1. 2011
Date of submission: 30. 5. 2011
Date of defense: 27. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30070/podrobnosti

Files for download

    Last update: