Projekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl

Název práce: Projekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl
Autor(ka) práce: Kafuňková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce "Projekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl" se zabývá rolí artových filmů v programu multikina Cinestar Anděl. V teoretické části jsou vymezeny pojmy artový film, multikino a filmový festival a popsány možnosti promítání artových filmů. Zohledněna je i otázka vlivu digitalizace na distribuci artových filmů. Praktická část je zaměřena na aktuální příklady projekcí artových filmů v Cinestar Anděl, konkrétně na Febiofest a projekt Europa Cinemas. Závěr práce je zodpovězením otázky, zda je vhodné slučovat nesourodé prvky hollywoodských blockbusterů a evropské či jiné artové kinematografie v prostoru daného multikina.
Klíčová slova: Artový film ; Digitalizace; Filmový festival ; Multikino
Název práce: Screening art house movies in the multiplex Cinestar Andel
Autor(ka) práce: Kafuňková, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor Thesis "Screening art house movies in the multiplex Cinestar Andel" deals with the role of art house movies in the multiplex Cinestar Andel. The theoretical part describes the terms "art house film", "multiplex" and "film festival". It also shows the possibilities of screening art house films. The question of the impact of digitalization on the distribution of Art House films is also considered. The practical part focuses on current examples of screening art house films, namely Febiofest and the Europa Cinema project. The conclusion is answering the question whether it is appropiate to combine different elements of Hollywood blockbusters and European art house cinema or other art cinema in the space of a specific multiplex.
Klíčová slova: Digitalization; Film festival; Multiplex; Art house film

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 27. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30070/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: