Comparison of corporate bankruptcy solutions

Thesis title: Srovnani reseni upadku firmy v Cesku a v Polsku
Author: Halama, Adam
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Schönfeld, Jaroslav
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl srovnat řešení úpadku firmy v České republice a v Polsku. Obsahem práce jsou popsané insolvenční řízení obou států a jejich následné srovnání na základě mezinárodních statistik. Přínosem této práce je odlišný pohled na insolvenční prostředí v Čechách pomocí srovnání s Polskem. Srovnávacími kritérií jsou hlavní ukazatele pro hodnocení efektivity insolvenčního řízení v obou zemích. Hodnoty ukazatelů délky insolvenčního řízení, nákladů na řízení a výnosnosti jsou zdůvodněny nejdůležitějšími příčinami pro tyto hodnoty.
Keywords: insolvenční řízení; Insolvenční zákon; konkurz; likvidace; reorganizace; úpadek
Thesis title: Comparison of corporate bankruptcy solutions
Author: Halama, Adam
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Schönfeld, Jaroslav
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare solutions of corporate bankruptcy in the Czech republic and Poland. The content of this thesis are described insolvency proceedings in both countries and their following comparison based on international statistics. A benefit of this thesis is a different view on insolvency environment by help of comparison with Poland. The comparison criterions are the main indicators for evaluation of effectiveness of insolvency proceedings in both countries. The reasons for values of the criterions of time, cost and recovery rate of insolvency proceedings are stated with most imported causes for those values.
Keywords: liquidation; reorganization; audition; bankruptcy; insolvency proceedings; Insolvency law

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2011
Date of submission: 30. 6. 2011
Date of defense: 29. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30750/podrobnosti

Files for download

    Last update: