Information as a cultural phenomenon

Thesis title: Informace jako kulturní fenomén
Author: Pham, Quoc Loc
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Řepa, Václav
Opponents: Sedláček, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cíle této práce je seznámení čtenáře se základními charakteristiky informace a přiblížit mu vliv informace na kulturu a civilizace a poukázat na to, jak jednotlivé kultury a civilizace mohou informace chápat různě. Práce je zaměřena na ontologie informace v různých civilizacích, kde je jako hlavní znak civilizace zvoleno náboženství, které hraje významnou roli uvnitř každé civilizace. Ke splnění vytyčených cílů je využit dotazník, který má zjistit možné podobnosti pohledů na informace u zkoumaných civilizací.
Keywords: informace; civilizace; náboženství; kultura
Thesis title: Information as a cultural phenomenon
Author: Pham, Quoc Loc
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Řepa, Václav
Opponents: Sedláček, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Goals of this work are to introduce readers with basic characteristics of information and point on influences of information on culture and civilization and show how different cultures and civilizations might have different point of view on information. This work is focused on information ontology where religion is chosen as the main symbol of civilization in which it plays very important role. A questionnaire is used to reach defined goals and to find out similarities among examined civilizations.
Keywords: religion; civilization; information; culture

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 4. 2011
Date of submission: 30. 5. 2011
Date of defense: 22. 8. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/31593/podrobnosti

Files for download

    Last update: