Informace jako kulturní fenomén

Název práce: Informace jako kulturní fenomén
Autor(ka) práce: Pham, Quoc Loc
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Sedláček, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cíle této práce je seznámení čtenáře se základními charakteristiky informace a přiblížit mu vliv informace na kulturu a civilizace a poukázat na to, jak jednotlivé kultury a civilizace mohou informace chápat různě. Práce je zaměřena na ontologie informace v různých civilizacích, kde je jako hlavní znak civilizace zvoleno náboženství, které hraje významnou roli uvnitř každé civilizace. Ke splnění vytyčených cílů je využit dotazník, který má zjistit možné podobnosti pohledů na informace u zkoumaných civilizací.
Klíčová slova: informace; civilizace; náboženství; kultura
Název práce: Information as a cultural phenomenon
Autor(ka) práce: Pham, Quoc Loc
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Sedláček, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Goals of this work are to introduce readers with basic characteristics of information and point on influences of information on culture and civilization and show how different cultures and civilizations might have different point of view on information. This work is focused on information ontology where religion is chosen as the main symbol of civilization in which it plays very important role. A questionnaire is used to reach defined goals and to find out similarities among examined civilizations.
Klíčová slova: religion; civilization; information; culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 22. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: