GUI enabling an interactive mode of methods invocation for plug-in BJ2NB in the NetBeans IDE

Thesis title: GUI pro interaktivní spouštení metod ze zasuvného modulu BJ2NB pro NetBeans
Author: Matviichuk, Oleksandr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je součástí projektu BJ2NB (BlueJ-2-NetBeans). Cílem projektu je vytvoření zásuvného modulu pro NetBeans, který umožní ve vývojovém prostředí NetBeans realizovat řadu přístupů k práci, běžně používaných v prostředí BlueJ. Tato práce se zabývá vytvořením grafického uživatelského rozhraní, které by umožňovalo interaktivní spouštění metody z daného zásuvného modulu. Práce je rozdělena na tři části. V první části je provedena analýza přístupů, používaných k realizaci interaktivního režimu na platformě Java. Analýza je zaměřena hlavně na existující vývojová prostředí, ve kterých je interaktivní režim už realizovaný. Na základě analýzy v druhé části práce byl vytvořen návrh grafického uživatelského rozhraní. Jeho implementace je dostupná jako příloha této práce. Poslední část obsahuje uživatelskou příručku.
Keywords: NetBeans; BlueJ; GUI; Java; interaktivní režim práce; zásuvný modul
Thesis title: GUI enabling an interactive mode of methods invocation for plug-in BJ2NB in the NetBeans IDE
Author: Matviichuk, Oleksandr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is a part of BJ2NB project (BlueJ-2 NetBeans). The project aims to create a plug-in for NetBeans that would allow the NetBeans IDE to implement a number of approaches to work, commonly used in the BlueJ environment. The thesis deals with creating a graphical user interface that would allow an interactive mode of running the methods. The work is divided into three parts. The first part is an analysis of approaches used to implement an interactive mode on Java platform. The analysis is focused mainly on the existing development environments that have interactive mode already implemented. Based on the analysis in the second part a design of graphical user interface was created. Its implementation is available as a supplement to this work. The last part contains the user guide.
Keywords: NetBeans; BlueJ; GUI; Java; interactive mode of operation; plug-in

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2011
Date of submission: 30. 6. 2011
Date of defense: 22. 8. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30758/podrobnosti

Files for download

    Last update: